Chiều cao: (cm)
Cân nặng (kg)
Số BMI của bạn:

BMI < 18.5 : Bạn nhẹ cân

18.5 < BMI < 25 : Bạn bình thường

25 < BMI < 30 : Bạn thừa cân

30 < BMI < 35 : Bạn bị béo phì ( độ 1 )

35 < BMI < 40 : Bạn bị béo phì ( độ 2 )

BMI > 40 : Bạn quá béo phì