Thu19102017

Cập nhật 18:12:22 GMT +07:00

Font Size

Menu Style

Điều chỉnh
Back Bạn biết về website "Nhịp Cầu Sức Khỏe" thông qua phương tiện nào?

Bạn biết về website "Nhịp Cầu Sức Khỏe" thông qua phương tiện nào?

Number of Voters:
274

First Vote:
Monday, 09 October 2006 20:01

Last Vote:
Wednesday, 03 May 2017 19:57

Bạn biết về website "Nhịp Cầu Sức Khỏe" thông qua phương tiện nào?

Hits Percent Graph
Internet
219 79.9%
Khác
15 5.5%
Trên truyền hình, TV
12 4.4%
Bạn bè giới thiệu
11 4%
Báo quảng cáo
6 2.2%
Trên đài Radio, FM
6 2.2%
Tờ rơi
5 1.8%

Liên hệ

quangcao