Wed26042017

Cập nhật 19:09:50 GMT +07:00

Font Size

Menu Style

Điều chỉnh
Back Bạn biết về website "Nhịp Cầu Sức Khỏe" thông qua phương tiện nào?

Bạn biết về website "Nhịp Cầu Sức Khỏe" thông qua phương tiện nào?

Number of Voters:
273

First Vote:
Monday, 09 October 2006 20:01

Last Vote:
Saturday, 24 September 2016 22:12

Bạn biết về website "Nhịp Cầu Sức Khỏe" thông qua phương tiện nào?

Hits Percent Graph
Internet
219 80.2%
Khác
14 5.1%
Trên truyền hình, TV
12 4.4%
Bạn bè giới thiệu
11 4%
Báo quảng cáo
6 2.2%
Trên đài Radio, FM
6 2.2%
Tờ rơi
5 1.8%

Liên hệ

quangcao